Werkwijze

VERGOEDINGEN

De kosten van een borstprothese worden vergoed via uw basisverzekering. Delia Mammacare regelt de declaratie. Vergeet niet uw verwijzing en uw verzekeringspapieren mee te nemen. Vraag bij uw zorgverzekeraar na of zij ook een zwemprothese, prothese lingerie en prothese badkleding vergoeden.

 

KLACHTENPROTOCOL

Delia Mammacare stelt alles in het werk om u als klant tevreden te stellen. Wij staan garant voor de prothesen, lingerie en badmode die u via ons aanschaft. De door de leveranciers bepaalde voorwaarden en garantietermijn worden uiteraard nageleefd. Natuurlijk kan het gebeuren dat u niet tevreden bent of een klacht heeft. Uiteraard proberen wij allereerst zelf de klacht naar alle tevredenheid op te lossen. Lukt dit niet dan wordt het door SEMH opgestelde klachtenprotocol gehanteerd. De afkorting SEMH staat voor Stichting Erkenningsregeling leveranciers Medische Hulpmiddelen.

 

UITLEG SEMH KLACHTEN PROTOCOL

Delia Mammacare is verplicht om binnen 5 werkdagen op uw klacht te reageren en u op de hoogte te houden over de voortgang en afhandeling van de klacht. U ontvangt een klachtenformulier en na ontvangst hiervan wordt dit schriftelijk bevestigt. Uw klacht wordt door Delia Mammacare in behandeling genomen en indien mogelijk opgelost. Indien noodzakelijk wordt er een onafhankelijk bemiddelaar aangewezen die de klacht in behandeling neemt. Mocht de klacht niet tot overeenstemming van beide kanten opgelost worden dan heeft u de mogelijkheid uw klacht schriftelijk te melden bij de klachtencommissie van de brancheorganisatie. Delia Mammacare is erkend lid en als zodanig hierbij aangesloten. De klachtencommissie kan de klacht gegrond of ongegrond verklaren. Indien één van de partijen het niet eens is met de uitspraak van de klachtencommissie dan kan deze zaak, binnen 6 weken na datum uitspraak schriftelijk aangemeld worden bij de geschillencommissie van de SEMH. De geschillencommissie van de SEMH geeft een voor beide partijen bindende uitspraak waarbij in ieder geval wordt nagegaan of Delia Mammacare heeft voldaan aan de erkenningsregeling kwaliteitseisen van de SEMH. De SEMH is schriftelijk te bereiken via postbus 526, 2400 AM, Alphen aan den Rijn.